Over ons

STA biedt de mogelijkheid om het trainersrepertoire uit te breiden

controleer het hier

Persoonlijkheid

Naast technische vaardigheden, tactisch inzicht, handelingssnelheid en communicatie, vormt de persoonlijkheid een factor die het verschil kan maken tussen winst en verlies. Het is vaak deze factor (en de mentale weerbaarheid) die bepalend is voor de wijze waarop de sporter met weerstanden omgaat. In de sportwereld wordt de persoonlijkheid van de sporter dan ook als één van de vier belangrijkste factoren gezien die de prestatie van de sporter beïnvloedt.

Echter, in de praktijk is men vaak onvoldoende in staat om de persoonlijkheid van de sporter tot een bepaald niveau te ontwikkelen. Als het de trainer/coach niet (meer) lukt om in zijn rol als “gedragsbeïnvloeder” de persoonlijkheid van de sporter positief te beïnvloeden, wordt de sporter meestal “afgeschreven”. Alle investeringen in de sporter hebben niet dat rendement opgeleverd wat de trainer/coach voor ogen had. Om de persoonlijkheid van een sporter te analiseren hebben wij de beschikking over de Youth Talent Development Indicator [ YTDI ] en passen wij de methode van Deep Multivational Drivers [ DMD ] toe waardoor wij door middel van een spelersprofiel alles inzichtelijk kunnen maken.

Hoger rendement met STA

Talent ontwikkeling

Om het talent van een (jeugdige) sporter maximaal te ontwikkelen is het daarom ook raadzaam dat u als trainer of coach rekening houdt met de natuurlijke voorkeuren van die sporter. Het hebben van deze natuurlijke voorkeuren maken de sporter zo uniek en kunnen hem naar de allerhoogste top brengen. Dat is waar hij goed in is en wat hij ook graag doet. Dat is waar hij dus ook zijn zelfvertrouwen uit krijgt.

Als u hem traint zoals ieder andere sporter wordt getraind zal hij in de grijze massa achter blijven en wordt het een ‘gelukje’ als hij als uniek talent doorbreekt. Door gericht aan te sluiten bij de persoonlijke voorkeuren en talenten van de (jeugdige) sporter brengt u plezier in de training, wint u tijd, verkrijgt u een hoger rendement van al uw inspanningen en wordt de factor geluk geminimaliseerd.

Optimaliseren van talent

Fysiologische voorkeur

Naast de mentale voorkeuren heeft de sporter ook zijn fysiologische voorkeuren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de voorkeur voor het gebruik van de grove motoriek, de fijne motoriek, de cerebrale motoriek of een combinatie daarvan. De positie van bijvoorbeeld het lichaamszwaartepunt en lichaamsdraaipunt of de dominante waarnemingsrichting. Zaken waar in veel gevallen niet bewust bij stil wordt gestaan, maar die van zeer grote invloed (kunnen) zijn op de uitvoering van de acties. En daar waar een sporttalent voornamelijk op zijn sterke punten moet trainen om uiteindelijk in de wedstrijd het verschil te maken is het belangrijk die sterke punten goed geïdentificeerd te hebben om een maximaal rendement te halen.

Er is veel (internationaal) wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de verbanden en overeenkomsten tussen mentale en fysiologische voorkeuren bij sporters met zeer verhelderende resultaten voor sporters en hun trainers/coaches.

Dat wat voorheen jaren van proberen en doortrainen kostte kan nu met behulp van onze instrumenten zeer snel zichbaar gemaakt worden en geeft de sporter een zeer groot voordeel in het optimaliseren van zijn talent.

van STA

Activiteiten

De activiteiten die door STA worden uitgevoerd laten zich kenmerken door de sleutelwoorden, bewustwording, persoonlijke ontwikkeling, groei en directe toepasbaarheid. Sleutelwoorden die zeggen dat we er op gericht zijn om de praktische toepasbaarheid van al onze instrumenten in de ontwikkeling van de sporter zo hoog mogelijk te laten zijn.

De inzichten die trainers en sporters, die gaan werken met onze instrumenten, meekrijgen, evenals de vaardigheden, gereedschappen en tips zijn er op gericht om (jeugdige) sporters in verschillende fases van hun persoonlijke ontwikkeling (kind, puber, adolescent, jong volwassene) direct vooruit te helpen en de (jeugdige) sporters zullen direct herkenning vinden in hun eigen voorkeuren. En wel op een wijze die ook op langere termijn rendement oplevert.