Emplina

Voetbal academy

Schrijf je in!

Informatie speler

Kies het gewenste level

Wij sturen u een factuur voor het verschuldigde bedrag voor deze voetbal academy, welke u kunt overmaken op rekeningnummer IBAN: NL 16 RABO 0129 0417 77 t.n.v. STA te Rosmalen met vermelding van naam van het kind.
Bij deze verklaren ouder(s)/verzorgende(n) akkoord te gaan met de inschrijving en accepteren de voorwaarden van de STA.