Privacy verklaring

Vastleggen en verwerking van gegevens

De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Sports Talent Academy te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Sports Talent Academy

Naast de gegevens die u zelf verstrekt kan Sports Talent Academy uw IP-adres vastleggen om uw bestelling te verwerken.

Sports Talent Academy gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten, en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Sports Talent Academy - indien u daarop prijs stelt.

Beveiliging van gegevens

Sports Talent Academy maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Wijzigingen

Sports Talent Academy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Inzage van gegevens

U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan:

Sports Talent Academy
Asterstraat 7
5241 BR Rosmalen
Nederland